*** รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ***

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เข้าสู่เว็บไซค์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย