กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับรางรัลชมเชยในการจัดนิทรรศการ “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช” ประจำปี 2559

โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

หน้าแรก

  • การจัดระเบียบขอทาน

  • ภาพกิจกรรม

  • [photo-book-gallery id="1369"]
  • Link