Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การจัดสรรและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการระดับจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562)

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจังหวัดเชียงราย เพื่อขอคำปรึกษา แนะนำ และแนวทางในการดำเนินการในการจัดสรรและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการระดับจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาไปสู่ระดับชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นั้น
ทั้งนี้ นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้ให้คำแนะนำ การคัดเลือก การจัดสรร และการเก็บตัวนักกีฬา ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ เป็นในทิศทางเดียวกันเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประสานการคัดเลือกและส่งตัวแทนนักกีฬาคนพิการ ทั้ง 18 ชนิดกีฬาร่วมกัน เพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานการฏิบัติงานประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยบริการทางสังคม “พม.เพื่อพ่อหลวง” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของราษฎรบนพื้นที่สูง (เผ่าม้ง) และการออกหน่วยบริการทางสังคม “พม. เพื่อพ่อหลวง” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดเชียงราย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย (นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิต) แม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2559
ในโอกาสนี้ นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่ พม. และหน่วยประชาบดีได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวหลังเสร็จพิธีทางคณะฯได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบริการตัดผมฟรี บริการให้ข้อมูลข่าวสาร จัดนิทรรศการของหน่วยงาน พม. และหน่วยงานเครือข่าย และวัดห้วยปลากั้งร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 200 ชุด ณ โรงเรียนเพียงหลวง16 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย คลิกเพื่อดูรูปประกอบ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 14 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  เมื่อจันทร์ที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 14 ปี โดยนางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 14 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้ด้วย และนอกจากนี้ นาวสาวอณิรา ธินนท์ พม.จ.ชร. ยังได้นำทีมอาสาประชาบดีไปเปิดตัวในวันสถาปนากระทรวง และนำทีมเข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้โอวาทและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อาสาประชาบดีอย่างสุดความสามารถ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เปิดตัว “หน่วยอาสาประชาบดี”

  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการเปิดตัวทีมเฉพาะกิจ “หน่วยอาสาประชาบดี” แห่งแรกของประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานเปิดตัว “หน่วยอาสาประชาบดี” ในครั้งนี้ด้วย
นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติภัยและภัยธรรมชาติที่ชาวเชียงรายได้รับผลกระทบในช่วงปีที่ผ่านมา จึงได้จัดตั้งหน่วยอาสาประชาบดีขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-150153 หรือ 1300 คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 “ฮอมฮัก ฮอมแฮง หละอ่อนเจียงฮาย”

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย…    นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ให้เกียรติขับรถจักรยานยนต์เพื่อร่วมรณรงค์ และลงนาม รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ร่วมกับ พมจ. อบจ. ขนส่งจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน เยาวชนดีเด่น การแสดง และซุ้มกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ