Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง พมจ เชียงราย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐรยา  ชูโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหารสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย เข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์พบโชค ติสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งประธานฝ่ายสงฆ์และ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล) ประธานฝ่ายฆราวาส  เพื่อนำเรียนรายละเอียดการจัดกิจกรรมหาทุนโดยการทอดผ้าป่าสามัคคี สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 18 มกราคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมนางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผอ. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สนง. พมจ. เชียงราย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยในพิธีเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จัดการแสดง 3 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย การแสดง แอ่วเจียงฮายฯ การแสดงไตรภูมิ และการแสดงแก้วกัลยาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ที่งดงาม นักแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย กว่า 2,500 คน ซึ่งการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562

ระบบสื่อสาร 5G คืออะไร ?

พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล มีดีอะไร ?

โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเกิดการตระหนักเรียนรู้เพื่อสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC