เชิญร่วมงาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2559

นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2559 “หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2559วันที่  21 มีนาคม – 22  มีนาคม  2559 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดพระธาตุดอยตุง และพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
คลิ๊กเพื่อดูเนื้อหาและลงทะเบียนร่วมกิจกรรม