คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมองค์การสวัสดิการสังคมในเขตจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 เมษายน 2559

รายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 1https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1187351814617599.1073741891.622410631111723&type=3&uploaded=601448478/?type=3&theater” target=”_blank” rel=”noopener”>คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ