สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เปิดตัว “หน่วยอาสาประชาบดี”

  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการเปิดตัวทีมเฉพาะกิจ “หน่วยอาสาประชาบดี” แห่งแรกของประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานเปิดตัว “หน่วยอาสาประชาบดี” ในครั้งนี้ด้วย
นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติภัยและภัยธรรมชาติที่ชาวเชียงรายได้รับผลกระทบในช่วงปีที่ผ่านมา จึงได้จัดตั้งหน่วยอาสาประชาบดีขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-150153 หรือ 1300 คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ