สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 14 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  เมื่อจันทร์ที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 14 ปี โดยนางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 14 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้ด้วย และนอกจากนี้ นาวสาวอณิรา ธินนท์ พม.จ.ชร. ยังได้นำทีมอาสาประชาบดีไปเปิดตัวในวันสถาปนากระทรวง และนำทีมเข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้โอวาทและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อาสาประชาบดีอย่างสุดความสามารถ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์