สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยบริการทางสังคม “พม.เพื่อพ่อหลวง” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของราษฎรบนพื้นที่สูง (เผ่าม้ง) และการออกหน่วยบริการทางสังคม “พม. เพื่อพ่อหลวง” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดเชียงราย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย (นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิต) แม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2559
ในโอกาสนี้ นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่ พม. และหน่วยประชาบดีได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวหลังเสร็จพิธีทางคณะฯได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบริการตัดผมฟรี บริการให้ข้อมูลข่าวสาร จัดนิทรรศการของหน่วยงาน พม. และหน่วยงานเครือข่าย และวัดห้วยปลากั้งร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 200 ชุด ณ โรงเรียนเพียงหลวง16 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย คลิกเพื่อดูรูปประกอบ