รายงานการฏิบัติงานประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ