โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 เมษายน 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายและจนท.กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมงานโครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน วัตถุประสงค์ เพื่อมอบโล่ห์รางวัล โรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น 18 อำเภอ และหน่วยงานราชการที่สนับสนุนงานผู้สูงอายุดีเด่น พร้อมร่วมเวทีเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ให้กับตัวแทนโรงเรียน 110 แห่ง จัดโดย อบจ.เชียงรายร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูติค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม