โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย เป็นวิทยากรบรรบาย ในโครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกครอบครัว พ่อแม่ลูก จำนวน 30 ครอบครัว เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเจ้าหน้าที่อปท. รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม