โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ปี พ.ศ. 2561 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานและบูรณาการในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สูงวัยอย่างมีความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “3 S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” พร้อมทั้งร่วมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา และน่าน จำนวน 75 ราย รูปประกอบเพิ่มเติม