ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอข่าว “เคราะห์ซ้ำกรรมซัด! เสาหลักครอบครัวทรุด ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย-ตาบอด ชีวิตมืดมน”

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอข่าว “เคราะห์ซ้ำกรรมซัด! เสาหลักครอบครัวทรุด ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย-ตาบอด ชีวิตมืดมน” จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประสบปัญหาคือนายมนูญ ไข่รอด อายุ 49 ปี คนพิการ ทางการได้ยิน ป่วยเป็นโรคมะเร็งช่องปากระยะสุดท้าย ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ให้การช่วยเหลือคือ การเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การทำบัตรคนพิการ,การให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเข้าที่ประชุมคณะกรรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และในวันนี้ได้มอบผ้าห่มและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ในการทำแผลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิริกรณ์ เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯจะได้ดำเนินการเรื่องเงินสงเคราะห์ฯ ตามขั้นตอนช่วยเหลือต่อไป รวมทั้งประสานสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยให้คำแนะนำแก่ครอบครัวในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีต่อไป