งานมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 มกราคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมบ้านทุ่งพัฒนา ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและลดปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน

โดยมีการประชุมแกนนำแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด การมอบนโยบายเชียงรายร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด การปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ 3 ทุ่งโมเดล ทุ่งทราย ทุ่งพัฒนา ทุ่งนาน้อย ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน และการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่มวลชนแนวร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 1,200 ผืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ในการนี้นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 หน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเชียงของ และพี่น้องมวลชนชาติพันธุ์ม้งและชาติพันธุ์ต่างๆ จากอำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอพญาเม็งราย ร่วมกว่า 2,000 คน