กิจกรรม Kick off เริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม Kick off เริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานประจำ จังหวัดเชียงราย และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย