การประชุมบูรณาการแผนการขับเคลื่อนนโยบายและงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนการขับเคลื่อนนโยบายและงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีทีม One Home เชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ของหน่วยงาน พม. เชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย