พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 18 มกราคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมนางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผอ. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สนง. พมจ. เชียงราย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยในพิธีเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จัดการแสดง 3 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย การแสดง แอ่วเจียงฮายฯ การแสดงไตรภูมิ และการแสดงแก้วกัลยาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ที่งดงาม นักแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย กว่า 2,500 คน ซึ่งการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562