พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันที่ 20 มกราคม 2562 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมพิธีพร้อมส่วนราชการจังหวัดเชียงรายและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีและได้รับเมตตาจากพระครูอุดมภาวนาจาร (หลวงปู่ทองสุก อุตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย