พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 22 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นำโดย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในการนี้นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมพิธี การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2562 สรุปผลการแข่งขัน อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 79 เหรียญทอง อันดับ 2 จ.นนทบุรี 65 เหรียญทอง อันดับ 3 จ.ชลบุรี 38 เหรียญทอง อันดับที่ 4 จังหวัดเชียงราย 24 เหรียญทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบธงการแข่งขันคืนให้กับนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนจะส่งต่อให้กับนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในปี 2563