วันสตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรี ผู้ที่ทำงานด้านสตรี ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 78 ท่าน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพลังสตรีในการสร้างครอบครัวสร้างสังคมให้น่าอยู่และสงบสุขร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ หอประชุมโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย