การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 /2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ

นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย