การอบรมคณะกรรมการสตรีและผู้นำ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และนางเสงี่ยม ชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการสตรีและผู้นำ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และร่วมหารือกับนายอำเภอและองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเชียงของ ในการเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์สองแผ่นดิน ณ โรงแรมน้ำโขง ริเวอร์ไซด อ.เชียงของ จ.เชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม