งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานสนามบินเก่า (ฝูงบิน 416)

ชมพิธีไหว้สาพญามังราย และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านนิรรศการของส่วนราชการ และอำเภอ การออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ชมกิจกรรม การประกวด การแสดงบนเวทีกลาง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของเด็กและเยาวชน ประกวดธิดาดอย เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ภาพยนตร์ ดนตรี คอนเสริต สวนสนุกชุดใหญ่