โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2559

โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2559 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2559 โดย ศูนย์พัฒนาชาวเขา ร่วมกับ ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย