ประกาศรับสมัครงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
ขอประชาสัมพันธ์รับผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงาน907.9 KiB110
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์974.0 KiB106
ประกาศรับสมัครงาน "คนพิการ" บริษัท นอร์เทิร์นโปร รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง บริษัท วาย เอส จี กรุ๊ป จำกัด รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง14.8 KiB222
ประกาศรับสมัครงาน **คนพิการ** ด่วน!! โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนสวน 1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 083-2075111 คุณสมสุข53.2 KiB137
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)159.4 KiB87
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ799.1 KiB163
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย โครงการเรือเยาวชนเอเชยอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๐398.7 KiB164
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์1.8 MiB86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์639.2 KiB170
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี1.3 MiB114
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพักฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี383.5 KiB118
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์3.3 MiB198
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/25591.5 MiB96
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย 185.7 KiB99
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ จำนวน 6 อัตรา174.5 KiB260